Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 10 Siječanj 2024 08:45

Anketa o potrošnji energije u stambenim/ poslovnim prostorima - Općina Orebić

Ova Anketa se provodi u sklopu izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene Općine Orebić (SECAP).

Plan će rezultirati nizom mjera koje će smanjiti emisiju stakleničkih plinova i doprinijeti kvalitetnijem životu u Orebiću, prvenstveno manjim troškovima energije u zgradarstvu, javnoj rasvjeti i prometu. Također, plan će definirati mjere za bolju prilagodbu na negativne učinke klimatskih promjena.

Molimo Vas da samo jedan predstavnik kućanstva/tvrtke ispuni podatke u anketi.

Anketa je namijenjena stalno nastanjenim kućanstvima na području Općine Orebić, anonimna je, i koristiti će se samo agregirani podaci. Anketi možete pristupiti na https://forms.office.com/e/C9Tydiyj1N . Hvala Vam na sudjelovanju.

Općina Orebić je u procesu izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe na klimatske promjene (u daljnjem tekstu: SECAP). SECAP se izrađuje kao obveza Europske inicijative Sporazum gradonačelnika za energiju i klimu, više informacija - https://www.covenantofmayors.eu/

Obvezan dio SECAP-a je Referentni inventar emisija stakleničkih plinova na administrativnom području Jedinice lokalne samouprave. U emisije su uključene one izravne (kućanstva, promet i postrojenja), te neizravne iz potrošnje električne i toplinske energije.

Aktualno:

Sve novosti