Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 08 Siječanj 2014 13:49

Centar za socijalnu skrb od sada dostupan i u Orebiću

Foto: Ilustracija Foto: Ilustracija Foto: Simona Balint

Centar za socijalnu skrb Korčula od sada  ima uredovni dan svaki  prvi petaku mjesecu u zgradi Općine Orebić od 11.00-13.00 h.

 
Centar za socijalnu skrb Korčula na temelju javnih ovlasti (s web stranice CZSSK):
 
  • rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima
  • provodi izvršenja rješenja
  • vodi propisane očevidnike
  • izdaje uvjerenja i druge potvrde
  • daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kazneno-pravnu zaštitu
  • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
  • izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
  • obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove
  • provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju
  • vodi evidenciju posvojitelja