Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 11 Lipanj 2021 14:06

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća - u ponedjeljak, 14. lipnja u 10 sati

Saziva se konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća općine Orebić za dan 14. lipnja 2021. u 10:00 sati.

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)

Saziva se konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća općine Orebić za dan 14. lipnja 2021. u 10:00 sati.

Konstituirajuća sjednica će se održati u prostorijama općine Orebić, velika dvorana.

Za konstituirajuću sjednicu utvrđuje se Dnevni red, kako slijedi:

  • Utvrđivanje kvoruma
  1. Izbor Mandatne komisije
  2. Izviješće Mandatne komisije verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,
  3. Izbor komisije za izbor i imenovanja,
    • Utvrđivanje člana Općinskog vjeća koji će predsjedati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika,
    • Svečana prisega članova Općinskog vijeća,
  4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća i potpredsjednika Općinskog vijeća,
  5. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

Klasa: 021-05/21-02/02
Urbroj: 2138/03-05-21-01
Orebić, 09. lipnja 2021.

Pročelnica
Ines Vlahović Cibilić