Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 19 Kolovoz 2015 12:10

Obavijest o načinu upisa privatnih šumoposjednika kao preduvjet za traženje sanacije opžarenih šuma

Mogućnosti za privatne šumoposjednike za sanaciju opožarenih površina i financiranje iste (uvjet je upis u upisnik šumoposjednika).

Kako su upisati?

Šumoposjednik podnosi Ministarstvu zahtjev za upis koji čini ispunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva za upis u Upisnik šumoposjednika/prijavu promjena (list: 1, 2 i 3) te potrebnu dokumentaciju

  • Zahtjev: Obrasci zahtjev za Upisnik šumoposjednika
  • Obavezna dokumentacija: Popis obvezatne dokumentacije
  • Kod podnošenja zahtjeva za upis plaća se upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn.

Upis u Upisnik i prijava promjena obavljaju se u Ministarstvu poljoprivrede.

Popis obvezatne dokumentacije:

  • Kopija osobne iskaznice
  • posjedovni/vlasnički list
  • katastarski plan
  • suglasnost vlasnika
  • potvrda obveznika PDV-a
  • kopija kartice žiro/tekućeg računa
  • 70 kn biljega