Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić radi u slijedećem radnom vremenu:

Na nekretninama zk.č.br. 177/1 ZGR, zk.č.br. 177/2 ZGR, zk.č.br. 925, zk.č.br.928 i zk.č.br. 929 sve upisane u zk.ul. br. 2075, u k.o. Orebić, Općina Orebić planira izgraditi poduzetnički inkubator s coworking prostorom i za digitalne nomade.

U ime Općine Orebić čestitku povodom današnjeg blagdana građanima upućuju Predsjednik Općinskog vijeća i Načelnik:

U ime Općine Orebić čestitku upućuju predsjednik Općinskog vijeća Mario Vekić i načelnik Tomislav Ančić:

Aktualno: