Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zbog poljoprivrednih radova koji uključuju spaljivanje biljnog otpada i ove godine bilježi se povećan broj požara otvorenog prostora kao i velik broj vatrogasnih intervencija.

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 11. veljače 2019.

Komisija za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Orebić donijela je zaključak kojim se pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja

Predstavnički ured Dubrovačko-neretvanske županije poziva sve zainteresirane da se prijave na program stručne prakse u Bruxellesu.

Aktualno:

Sve novosti