Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 28 Svibanj 2018 22:37

Potpisani ugovori o sufinanciranju zahvata vodovodne i kanalizacijske infrastrukture

Općina Orebić, te općinsko poduzeće Vodovod i odvodnja d.o.o. sklopili su ovih dana više ugovora o sufinanciranju projekata na polju opskrbe vodom i izgradnje kanalizacijskog sustava.

Tako je Općina Orebić s Ministaqrstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopila ugovor o sufinanciranju projekta 'Izrada projektno-tehničke dokumentacije za kanalizacijski sustav općine Orebić - uređaj za pročišćavanje vrijednosti 130.000 kn.

Vodovod i odvodnja d.o.o. kao investitor sklopio je tri ugovora o sufinanciranju s 'Hrvatskim vodama'. Ugovor o sufinanciranju programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj treba osigurati sufinanciranje od strane Hrvatskih voda za provođenje programa smanjenja gubitaka u vodovodnoj mreži orebićke vodoopskbne tvrtke u iznosu od 400.000,00 kn što čini 80% ukupne vrijednosti programa vrijednog pola milijuna kuna. Ostatak od 100.000,00 kn treba osigurati Vodovod i odvodnja iz vlastitih sredstava.

Iznosom  do 300.000,00 kn Hrvatske vode sufinancirat će gradnju vodnih građevina na području Orebića. Kako je i ovo sufinanciranje udjela od 80%, preostalih 20% sredstava za ovaj projekt - odnosno 75.000,00 kn osigurat će 'Vodovod i odvodnja'.

Treći ugovor početak je rada na projektu aglomeracije Orebić. Njime se Hrvatske vode obvezuju sufinacirati izradu projektne dokumentacije na području aglomeracije Orebić iznososm od 100.000,00 kn što čini 85% udjela sufinaciranja u ukupnom trošku od 117.647,06 kn.