Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 16 Studeni 2021 19:00

Poziv na radionicu za izradu Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: Pelješac (PU 6147)

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije poziva na četvrtu radionicu za dionike za izradu Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: Pelješac (PU 6147).


Radionica će se održati dana
24. studenog 2021. godine (srijeda)
od 10:00 do 14:30 h
u dvorani Općine Orebić
(Obala pomoraca 24, Orebić)

Ciljevi radionice su:
• Prezentacija rezultata dosadašnjih radionica
• Prezentacija i dorada prijedloga vizije
• Prezentacija tema i ciljeva
• Izrada prijedloga aktivnosti, s prioritetima i provoditeljima

Molimo vas da putem ove poveznice najkasnije do 19. studenog 2021. godine prijavite Vaše sudjelovanje na radionici. Detaljan program radionice bit će dostavljen sudionicima po zaprimanju svih prijava za sudjelovanje. Za sudionike radionice osigurano je osvježenje.

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju, ulazak u prostor održavanja radionice bit će dozvoljen samo uz predočenje EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o ciljepljenju, preboljenju odnosno testiranju, a sve sukladno Odlukama donesenim od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprječavanje zaraze koronavirusom.

Plan upravljanja je strateški dokument propisan Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a izrađuje se za 9 područja ekološke mreže i 4 zaštićena područja poluotoka Pelješca.

Ova radionica će obuhvatiti sljedeća područja Plana upravljanja:

• HR3000150 Pelješac-od uvale Rasoka do rta Osičac
• HR3000476 Uvala Divna-Pelješac
• HR2000525 Orebić-Osičac
• HR2001203 Izvor špilja kod Jurjevića
• Posebni rezervat šumske vegetacije-Čempresada pod Gospu
• Spomenik parkovne arhitekture, skupina stabala-Orebić

Sudjelovanje dionika u izradi Plana upravljanja od iznimne je važnosti za njegovu relevantnost i kasniju učinkovitu provedbu. Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem doprinesete kvaliteti budućeg Plana upravljanja.

Izrada Plana upravljanja provodi se u okviru nacionalnog projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" financiranog iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.