Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 23 Siječanj 2014 18:42

Predstavljanje projekta "Revitalizacija unutrašnjosti poluotoka Pelješca"

Marija Roglić na prezentaciji projekta u Ministarstvu turizma RH Marija Roglić na prezentaciji projekta u Ministarstvu turizma RH Foto: Općina Orebić
17. siječnja 2014. godine u prostorijama Ministarstva turizma predstavljen je projekt ''Revitalizacija unutrašnjosti  poluotoka Pelješca''.  Projekt je prezentiran stručnom povjerenstvu koje je predvodio pomoćnik ministra  Davor Ižaković. Riječ je o partnerskom projektu članica LAG-a 5,  općina Orebić i Trpanj, čitaonice Donja Banda te RRA Dunea.
Cilj projekta je  razvoj novog turističkog proizvoda koji će potaknuti  integrirani  razvoj unutrašnjosti poluotoka te doprinijeti njegovoj repopulaciji.
Ukupna vrijednost projekta je 8 milijuna kuna. Predviđeno trajanje projekta je tri godine. Planirana provedba projekta odvija se u dvije faze. Prva faza tiče se izrade programsko-planske studije. Druga faza obuhvaća rekonstrukciju i prenamjenu tri objekta (Kuće vina, Kuće maslina i Edukacijskog centra) te uređenje tematskih putova. Projekt obuhvaća područje Županjeg sela, Donje Bande i Gornje Vrućice.
Projekt je prijavljen na javni natječaj Ministarstva turizma u studenom 2013. na Fond za razvoj turizma.  Voditelj projekta je Marija Roglić, tajnica LAG-a 5. Stručni suradnik je Helena Kangjera, voditeljica Odjela za ruralni razvoj, poljoprivredu i zaštitu okoliša pri DUNEA-i.
Prva faza projekta planirana je za 2014. godinu. Druga faza projekta planirana je za 2015. godinu. Sredstva za provedbu projekta planiraju se iz osigurati iz sredstava Fonda za razvoj turizma i Strukturnog fonda EU. Nositelj projekta je općina Orebić.