Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 13 Svibanj 2015 17:44

Provođenje larvicidne dezinsekcije na području priobalnih mjesnih odbora

Poduzeće KB Ciklon d.o.o. Split, dana 14. svibnja 2015. započeti će sa larvicidnom dezinsekcijom.

Radi se o suzbijanju larvi komaraca, prvenstveno na vodama stajaćicama, septičkim jamama i sl.