Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pravo na pristup informacijama

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za pristup informacijama  za:
ispis  uređenje na računalu

Ponedjeljak, 28 Travanj 2014 16:02

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.
Zakonom su uređene i druge obveze tijela javne vlasti. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Tijela javne vlasti su tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cijelosti financiranju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana.
Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili u nekomercijalne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.
 
Općina Orebić je, kao obveznik primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, već temeljem Zakona (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) donijela Pravilnik o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Orebić, koji je usklađen s postojećim Zakonom i odluku o imenovanju službenika za informiranje.

Službenik za informiranje Općine Orebić je Anka Radojković, voditelj odjeljka za financije i proračun u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orebić.

Kontakt podaci službenika za informiranje su:

  • telefon: 020/713-678
  • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Za sve detaljnije informacije možete se obratiti Općini Orebić (e – mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ; tel: 020/713-678, 020/713-028).
 

Aktualno: