Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 14 Lipanj 2017 11:27

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća - 14. lipnja u 15 sati

Po ovlaštenju Vlade RH, predstojnik Ureda državne uprave u DNŽ Baldo Pušić sazvao je konstiturijauću sjednicu Općinskoga vijeća Općine Orebić za 14. lipnja u 15 sati.

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16) i odluke Ministarstva uprave KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-20 od 25. svibnja 2017. godine,

sazivam

Konstituirajuću sjednicu Općinskoga vijeća Općine Orebić za dan 14. lipnja (srijeda) 2017. u 15,00 sati

Konstuirajuća sjednica će se održati u prostorijama Općine Orebić.

Za konstituirajuću sjednicu utvrđuje se Dnevni red, kako slijedi:

- Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije,

2. Izvješće mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,

- Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika,

- Svečana prisega članova Općinskoga vijeća,

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja,

4. Izbor predsjednika Općinskoga vijeća,

i potpredsjednika Općinskoga vijeća.

Ovlašćuje se Ines Vlahović-Cibilić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine orebić za otvaranje i vođenje sjednice do utvrđivanja člana Općinskoga vijeća koji će predsjedavati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika.

 

Aktualno: